ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyn, w terminie 14 dni od dania odebrania towaru.

Konsument może odstąpić od umowy składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@drew-stol.cm lub listownie na adres firmy. Do zachowania terminu 14 dni wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Towar powinien zostać zwrócony niezwłocznie na adres: Chróścin 142; 98-430 Bolesławiec, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym klient odstąpił od umowy.

Przesyłka powinna być bezpiecznie zapakowana oraz do paczki dołączony dowód zakupu.
Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi klient.
Zwrócony towar powinien być kompletny i bez widocznych śladów użytkowania.

Dokonane płatności zostaną zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do dnia otrzymania zwracanego przedmiotu..

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje m.in. w przypadku towarów wyprodukowanych na indywidualne zamówienie, według specyfikacji konsumenta.


REKLAMACJE

Kupujący ma prawo do reklamacji wadliwego lub nie zgodnego z umową towaru z tytułu rękojmi. Reklamację należy złożyć na adres e-mail: biuro@drew-stol.com lub drogą pocztowa na adres: Chróścin 142; 98-430 Bolesławiec.

W związku z wadą można żądać: usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Reklamowany towar należy wysłać na adres: Chróścin 142; 98-430 Bolesławiec.Sprzedawca odpowiada przed konsumentem za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy. Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Reklamacji nie podlegają wady, które wynikły z winy Klienta lub Konsumenta.Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania prawidłowego zgłoszenia reklamacyjnego.

W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzenia towaru w dostawie prosimy o przesłanie zdjęć uszkodzeń oraz protokołu szkody spisanego w obecności kuriera.